Gimnazjum
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

poręczniki klasy I i II w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas pierwszych i drugich

 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 811z późn. zam.), wprowadza dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

W Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Sułkowicach dokonała wyboru podręczników.

Odbiór podręczników dla uczniów klas pierwszych i drugich nastąpi
na początku września 2016 r.

Nauczyciel bibliotekarz                                                                                Dyrektor Gimnazjum
mgr Aleksandra Łakomy                                                                                 mgr Stefania Pilch