Gimnazjum
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

podręczniki do klas I

Sułkowice, 15.06.2015r.

 Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas pierwszych.

 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 811z późn. zam.), wprowadza dla uczniów klas pierwszych gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

 W Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Sułkowicach dokonała wyboru podręczników.

 Odbiór podręczników dla uczniów klas pierwszych nastąpi w terminie ogłoszonym na stronie internetowej www.gimnazjum.sulkowice.pl (koniec sierpnia).

 Z poważaniem

                                                                                                       nauczyciel bibliotekarz

mgr Halina Obst