Gimnazjum
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

wykaz podręczników w roku szkolnym 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I

j polski 1

gramatyka 1

Język polski
W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach 1. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy I gimnazjum. WSiP, 2011 i późniejsze.

 

 

 

 

 

Gramatyka i stylistyka
Zofia Czarniecka-Rodzik. Gramatyka i stylistyka 1. Podręcznik do kształcenia językowego gimnazjum. Klasy I,  WSiP, 2011 i późniejsze.

 historia 1  Historia
Red. S. Roszak. Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasi I gimnazjum. Cz. 1, Nowa Era, 2009 i późniejsze.
 j niemiecki 1  Język niemiecki
A. Potapowicz, Graffiti 1, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy I, WSiP, 2009.
 angielski 1  Język angielski
B. Wetz, i 2 in., J. Quintana, English Plus 2, Oxford University Press Polska, 2010.

 mat 1

mat 1a

 

Matematyka
Pod red. M. Dobrowolskiej, Matematyka 1. Podręcznik dla gimnazjum - nowa wersja. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009 i późniejsze.

 

 

 

 


M. Braun, J. Lech, Matematyka 1. Zbiór zadań dla gimnazjum - nowa wersja. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009 i późniejsze.

 chemia 1

chemia 1a

 Chemia
H. Gulińska i J. Smolińska - Ciekawa chemia. Podręcznik z CD-ROM-em, Gimnazjum. Część 1,  2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Gulińska i J. Smolińska, Ciekawa chemia. Zeszyt ćwiczeń z dostępem do zasobów WSiPnet.pl. Gimnajzum. Część I, WSiP, 2011 i późniejsze.

 

 

 

 

 

 

 

 fizyka 1  Fizyka
B. Saganowska, Świat fizyki Cz. 1. Zamkor, 2009 i późniejsze.

 geografia 1

geografia 1a

 Geografia
R. Malarz, Puls Ziemi 1, Podręcznik do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum, Nowa Era, 2009.

 

 

 

 

 


J. S. Osikowie, A. Wawrzkowicz, Puls Ziemi. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum,  Nowa Era 2009 i późniejsze.

 biologia 1  Biologia
M. Jefimow, M. Sęktas, Puls życia. Podręcznik do biologii dla gimnazjum. Cz. 1,  Nowa Era. 2009.
 religia 1  Religia
Red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, Spotkanie ze słowem. Św. Stanisław, 2012.
 plastyka 1  Plastyka
K. Czernicka, Plastyka, Operon 2009.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II

j polski 2

gramatyka 2 

Język polski
W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach 2. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum. Klasa 2., WSiP, 2012 i późniejsze.

 

 

 

 


Zofia Czarniecka-Rodzik. Gramatyka i stylistyka 2. Podręcznik do kształcenia językowego. Gimnazjum. Klasa 2, WSiP, 2012 i późniejsze.

 historia 2

 Historia
Red. S. Roszak, Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy II gimnazjum, Nowa Era, Warszawa 2010 i późniejsze.

 

 

Wiedza o społeczeństwie


I. Janicka i 3 in., Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami do gimnazjum., Cz. 1, Nowa Era, Warszawa 2010 i późniejsze.

 

 j niemiecki 2

 Język niemiecki
A. Potapowicz, Graffiti 1, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 1, WSiP, 2009. (1 półrocze).

 

 

 

 

 

A Potapowicz, Graffiti 2, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 2, WSiP, 2011. (2 półrocze).

 angielski 2  Język angielski
B. Wetz i 2 in., J. Quintana, English Plus 3, Oxford University Press Polska 2010.

 mat 2

mat 2a

 

Matematyka
Pod red. M. Dobrowolskiej, Matematyka 2. Podręcznik dla gimnazjum - nowa wersja. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010 i późniejsze.

 

 

 


M. Braun, J. Lech, Matematyka 2. Zbiór zadań dla gimnazjum - nowa wersja. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010 i późniejsze.

   Informatyka
J. Pańczyk, Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie III).  Helion, 2009,  wyd. III. (dla klas II i III).

 chemia 2

chemia 2a

 

Chemia
H. Gulińska i J. Smolińska, Ciekawa chemia, Podręcznik z CD-ROM-em. Gimnazjum. Część 2,  WSiP, 2011.

 

 

 

 

 

 

H. Gulińska i J. Smolińska, Ciekawa chemia. Zeszyt ćwiczeń z dostępem do zasobów WSiPent.pl. Gimnazjum. Część 2, WSiP, 2011 i późniejsze.

 fizyka 2  Fizyka
B. Saganowska, Świat fizyki Cz. 2. Zamkor, 2010 i późniejsze.

 geografia 2

 

 

 Geografia
B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja. Puls Ziemi 2  Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, Nowa Era, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

E. Jaworska, K. Skomoroko, Puls Ziemi. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy drugiej gminazjum, Nowa Era, 2009 i późniejsze.

 biologia 2

 Biologia
M. Jefimow, Puls życia Cz. 2, Nowa Era, 2009.
   Religia
Red. ks. T. Panuś i 2 in., Aby nie ustać w drodze. Św. Stanisław, 2013.
 plastyka 1a  Plastyka
K. Czernicka, Plastyka, Operon 2009 (z klasy I).
   Zajęcia techniczne
W. Czyżewski, Technika w praktyce, Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne. Podręcznik z ćwiczeniami do klas 1 - 3, Nowa Era, 2010.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III

 

 

Język polski
W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach.  Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum. Klasa 3. WSiP, 2013. 

 


Zofia Czarniecka-Rodzik. Gramatyka i stylistyka 3. Podręcznik do kształcenia językowego. Gimnazjum. Klasa 3, WSiP, 2012 i późniejsze.

historia 3

Historia
Red. S. Roszak, A. Łaszkiewicz Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy 3 gimnazjum. Nowa Era, 2010 i późniejsze.

wos 2

Wiedza o społeczeństwie
I. Janicka i 3 in., Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Cz. 2. Nowa Era, Warszawa 2010 i późniejsze.

j niemicki graffiti3

Język niemiecki

A. Potapowicz, Graffiti 2, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 2, WSiP, 2011. (1 półrocze).

A. Potapowicz, Graffiti 3, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 3, WSiP, 2012. (2 półrocze).

angielski 3 Język angielski
J. Quintana, M. Wierszewska, New Oxford Gimnazjum Expert, Oxford University Press, 2011.

mat 3

mat 3a

Matematyka
Pod red. M. Dobrowolskiej, Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum - nowa wersja. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011 i późniejsze.

 

 

 

 

 

 


M. Braun, J. Lech, Matematyka 3. Zbiór zadań dla gimnazjum - nowa wersja. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011 i późniejsze.

 

 

Chemia
H. Gulińska i J. Smolińska, Ciekawa chemia 3. Podręcznik. Gimnazjum.  Częśc 3(z CD-Rom-em), WSiP, 2011.

 

 

 

 

 

H. Gulińska i J. Smolińska, Ciekawa chemia 3, Zeszyt ćwiczeń z dostępem do zasobów WSiPnet.pl. Gimnazjum. Część 3, WSiP, 2011 i późniejsze.

fizyka 3

Fizyka
B. Saganowska, Świat fizyki Cz. 3. Zamkor, 2010 i późniejsze.

 

Geografia

R. Malarz, Puls Ziemi 3. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnajzum. Nowa Era, 2010.

 

 

 

 

 


J. Osika, S. Osika, Puls Ziemi. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy trzeciej gimnajzum, Nowa Era, 2009 i późniejsze.

biologia 3 Biologia
Pod red. B. Sagin i 2 in., Puls życia. Podręcznik do biologii dla gimnazjum Cz. 3. Nowa Era, 2010.
religia 3 Religia
Ks. W. Kubik, Chodźmy razem, WAM Kraków, 2008.
Informatyka
J. Pańczyk, Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie III).  Helion, 2009,  wyd. III. (dla klas II i III).
muzyka

Muzyka
T. Wójcik, Muzyczny świat, Mac Edukacja 2009 i późniejsze.

technika 1

Zajecia techniczne
W. Czyżewski, Technika w praktyce, Zajęcia elektryczno-elektroniczne. Podręcznik z ćwiczeniami do klas 1 - 3, Nowa Era, 2009.